Poškodenie a odcudzenie

 

Rozbitie, prasknutie, pád, krádež …? Áno, aj toto je súčasťou každodenného života. Máme pre Vás riešenie = Poistenie proti náhodnému poškodeniu a odcudzeniu od spoločnosti AWP P&C Česká republika. Po­istenie náhodné poškodenie a odcudzenie Vám ponúka ochranu výrobku počas 12 mesiacov od jeho nákupu:

 

V prípade poškodenia výrobku, okrem iného:

  • následkom nárazu či pádu, napríklad pri páde notebooku zo stola
  • vzniknuté pôsobením vlhkosti či vody, napríklad pri poliatí notebooku
  • mechanickým poškodením
  • vniknutím cudzích predmetov

V prípade odcudzenia výrobku v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním

 

VÝHODY POISTENIA NÁHODNÉHO POŠKODENIA A ODCUDZENIA:

Pomáha predísť neočakávaným výdavkom spojeným s poškodením alebo odcudzením výrobku. Dopĺňa zákonnú záruku, ktorú na zakúpený výrobok poskytuje predajca. Na poistenie náhodné poškodenie a odcudzenie sa vzťahuje spoluúčasť.

 

Rýchla akcia a reakcia

Stačí zavolať na zákaznícku linku spoločnosti AWP P&C Česká republika +421 252 4­50 039 a všetko bude vyriešené za Vás. O nič sa nestaráte

Záruka v pravom zmysle slova

Buď oprava alebo NOVÝ VÝROBOK!

Oprava bez čakania

Vybavenie požiadaviek na opravu v najkratšom mož­nom čase

Zákazník sa nemusí báť, že nebude mať prostriedky na prípadnú budúcu opravu

Servisné opravy platí spoločnosť AWP P&C Česká republika priamo servisu. Vy nič neplatíte

 

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ POISTENIE NÁHODNÉ POŠKODENIE A ODCUDZENIE?

Je to veľmi jednoduché a všetko prebieha online. Vyberte si produkt, o ktorý máte záujem, a po jeho vložení do nákupného košíka sa Vám priamo zobrazí možnosť poistenia náhodného poškodenia a odcudzenia. Zaškrtnutím možnosti si zvolíte poistenie náhodné poškodenie a odcudzenie na 1 rok. Po dokončení objednávky Vám na email príde návrh zmluvy, ktorá sa stáva platnou po zaplatení poistného a prevzatí tovaru. Poistné za poistenie náhodného poškodenia  a odcudzenia platíte jednorazovo priamo pri kúpe spotrebiča. Zmluvu si starostlivo uschovajte spolu s dokladom o zaplatení poistného pre prípad poistnej udalosti.

 

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POŠKODENIA ALEBO ODCUDZENIA VÝROBKU?

Zákazník si pripraví číslo zmluvy a zavolá na zákaznícku linku spoločnosti AWP P&C Česká republika +421 252 4­50 039. Pracov­níci linky overia platnosť zmluvy, kontaktné údaje a vyžiadajú si bližšie informácie o poškodení výrobku. Servisný partner do 2 pracovných dní kontaktuje zákazníka a dohodne sa s ním na spôsobe a termíne opravy. Nahradíme náklady na opravu a náhradné súčiastky. V prípade výrobku s hmotnosťou nad 10 kg alebo s uhlopriečkou nad 42“, nahradíme aj náklady na dopravu výrobku do/zo servisu, poprípade náklady na dopravu a prácu technika na mieste poistnej udalosti. V prí­pade neopraviteľnosti alebo nerentabilnej opravy poskytujeme zákazníkovi nový výrobok porovnateľných parametrov.

 

 

 

© 2019 Fast Web s.r.o. Všetky práva vyhradené. Created by Webtec & Shoptec.